ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ

ข้อมูลส่วนตัว

การศึกษา

  • ปริญญาเอก วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยโอซาก้า
  • ปริญญาโท วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยโอซาก้า
  • ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานที่ทำงาน

ความเชี่ยวชาญ

  • Natural Language Processing
  • Ontology
  • AI in Education

RSS ผลงานวิชาการ

กรอกข้อมูลประสงค์ขอรับการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย