ดร. สรรพฤทธิ์ มฤคทัต

ข้อมูลส่วนตัว

ความเชี่ยวชาญ

  • Computer vision
  • Machine learning
  • Information retrieval
  • Image processing
  • Signal processing
  • Speech
  • Pattern recognition

RSS ผลงานวิชาการ

กรอกข้อมูลประสงค์ขอรับการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย